جهت بازیابی شناسه و یا رمز عبور خود، کد ملی و شماره همراه خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

    

     

  
تکمیل فرم ثبت نام
به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه می رساند با توجه به الزامات صدور کارت الکترونیکی، تکمیل صفحه پروفایل و بارگذاری عکس پرسنلی و کارت ملی پس از ثبت نام اولیه (دریافت کد کاربری) ضروری می باشد.
اطلاعیه اعطای امتیاز ویژه
باشگاه در نظر دارد به کلیه عزیزانی که فرم عضویت را در سایت تکمیل می نمایند، در 4 مرحله، علاوه بر 2 امتیاز پاداش عضویت، پاداش ویژه اعطا نماید. (تایید مشخصات فردی 3 امتیاز - صحت شماره همراه و فعالسازی وب سایت 4 امتیاز)